BARNEYOGA

 

 

 

 

 

Yogakurset er lagt opp på barnas premisser - helt uten krav til prestasjon. 

 

Vi skal bli kjent med yoga og hvordan vi kan bruke pusten vår for å roe oss ned eller for å få energi gjennom : 

- yogaeventyr 

- pusteøvelser 

- yogalek 

- parøvelser 

- yogasang (mantra) 

- meditasjon 

- hvile/avspennings historier 

 

Fordeler med yoga for barn : 

- yogaøvelser styrker og utvikler både grov- og finmotorikk 

- yoga øker energi nivået 

- yoga eliminerer stress 

- gjennom yoga utvikler barnet fysisk og mental styrke 

- barna utvikler kroppsbevissthet, både for egen og andres kropper 

- yoga fremmer empati og tålmodighet 

- yoga øker selvtilliten og gir mestringsfølelse 

- barna utvikler balanse og fleksibilitet 

- barna utvikler samhold og evnen til å fokusere og lytte, både til seg selv og andre, noe som igjen øker sosial kompetanse. 

 

Yoga kan være et fruktbart verktøy for å fremme livsmestring og god helse for barn - og det beste av alt - det er ingen bivirkninger ved yoga! 

 

"Hvis alle 8-åringer her på jorden lærte seg meditasjon, ville all vold i verden bli utslettet på én generasjon" ( Dalai Lama)

Barneyogaklassen blir ledet av yogalærer og barnevernspedagog Tanya Gullholm og passer for barn fra 7-12 år.